Jdi na obsah Jdi na menu
 


wouxun - KG-UVD1P - krátky preklad návodu

17. 12. 2012

418umzbuhgl.jpgKrátky preklad návodu na použitie TRXu WouXun KG-UVD1P

A. rozdíly mezi verzemi

Verze KG-UVD1 na rozdíl od KG-UVD1P –nemá DMTF–rozsvěcuje displej i při příjmu signálu (jakmile se otevře  skvelč)   –při zachycení signálu na neaktivním pásmu přepne toto pásmo  na aktivní – nebezpečí, že se bude vysílat  na jiném pásmu, než jsme měli v úmyslu. Tyto rozdíly jsem nemohl ověřit, mám jen verzi KG-UVD1P. Informace jsou z internetové konference.

– POZOR – tento návod se vztahuje k novější verzi KG-UVD1P. U starší verze mohou být některé funkce odlišné, popř. mohou chybět. 

Tištěný návod, který je dodáván se stanicí je univerzální – uvádí se zde různé kmitočtové rozsahy. Jediný způsob jak zjistit rozsah konkrétní stanice je odpojit akumulátor a uvnitř stanice zezadu je uveden její kmitočtový rozsah a výkon. Rovněž si všimněte kapacity, uváděné na akumulátoru – vyskytly se údajně kapacity 1300 , 1400 a 1700 mAh. Moje stanice má akumulátor s kapacitou 1400 mAh. Ještě jedno upozornění k nabíječce – nezapomeňte vypnout TRX před vložením do nabíječky !!  Při zapnuté stanici je koncový tranzistor vodivosti PNP přetížen a rád odchází !! Je možno vložit do nabíječky i samotný akumulátor bez stanice – např. máte-li dva a s druhým ve stanici pracujete.

B. krátký překlad návodu

Seznam funkcí stanice:

– kmitočtový rozsah – viz výše, navíc je v návodu rozsah uveden zaokrouhleně na 1 MHz. Např na mé stanici je uveden uveden rozsah 136.000 až 174.995 Mhz,  5W a 400.000 až 470.995 MHz, 4W.
– mód práce může být nastaven na VHF(RX)/VHF(TX), VHF(RX/UHF(TX),    VHF/(TX)/UHF(RX) nebo UHF(RX)/UHF(TX)
– funkce SOS
– dekódování DTMF
– skenování CTCSS/DCS (Digitální/Analogové)
– osvětlovací dioda (pracuje jako svítilna)
– anglický/čínský hlasový průvodce
– FM rozhlas (2 x 9 pamětí)
– volba šíře pásma (široké-25 kHz/úzké12,5kHz) – má vliv i na zdvih modulace !!
– prioritní skenování
– vysoký/nízký výkon TX
– pojmenování kanálů a zobrazení názvů
– 50 tónů CTCSS (např. PMR stanice mají jen 38 !!) a 105 voleb DCS
– krok syntezátoru lze nastavit na 5k/6,25k/10k/12,5k/25k/50k/100k
– více způsobů skenování
– funkce VOX
– hlasové hlášení překročení povoleného času vysílání
– zvukový signál na začátku/konci vysílání – Roger Beep
– automatický nebo ruční zámek klávesnice
– programování počítačem, přenos nastavení kabelem mezi dvěma stanicemi
– funkce stopek
– hlasové hlášení poklesu napětí akumulátoru
– lze nastavit blokování TX na obsazeném kanálu

Technické parametry jsou uvedeny v návodu – za povšimnutí snad stojí deklarovaná citlivost 0,16 uV (12 dB SINAD). Na jiném místě návodu se uvádí citlivost 0,2 uV.

Dále je uvedeno příslušenství a to jak dodávané se stanicí, tak další, které lze přiobjednat.

Např. v Holicích maďarská firma ANICO v hale prodávala ruční mike  s repráčkem (s lepší modulací než originál mike ve stanici) za cca 250,- Kč, programovací kabel i s CD se softwarem nebo kožené (?) pouzdro vše v cenách kolem 250 Kč. Na ty pouzdra pozor – to moje nemělo otvor v místě mikrofonu na stanici a když mi protistanice stále sdělovaly slabou modulaci, tak jsem musel vzít průbojník a  ten otvor doplnit, hi. Programovací kabel i hovorová souprava mají konektory kompatibilní s ručními TRXy Kenwood. Bez problému jsem (samozřejmě s příslušným softwarem) pomocí tohoto kabelu naprogramoval i ručku Kenwood TH-F7E. Dala se zde koupit i delší anténa než je originální v ceně cca 300 Kč. Ta je však pravěpodobně určena jen pro pásmo 2m. Problém je s  anténním konektorem SMA, který je opačného druhu (FEMALE) než na běžných stanicích. Redukce na PL popř. BNC existují – mají je i v katalogu GES, ale v Holicích jsem na ně nenarazil.

Dále jsou v návodu různá upozornění, která amatéři moc nečtou – používat jen originální antény , akumulátory, stanici provozovat v souladu s legislativou příslušných zemí a s příslušnou licencí uživatele, stanici sami neopravovat, prohlášení o FCC kompatibilitě. Stanici nepoužívat v prostředí s nebezpečím exploze. Stanici vypnout při zastavení u čerpací stanice na plyn. Stanici nevystavovat nadměrnému oteplení ze slunce nebo tepelných zdrojů, nadměrné vlhkosti.

V další čísti anglického návodu je uveden popis displeje. Není zde popsán symbol visacího zámku v pravé horní části displeje. V návodu ke stanici WouXun KG-UVD1 je tento symbol popsán - při zamknutí dvou frekvencí při ručním nastavení odskoku. Podrobněji viz v další části návodu – práce s převaděči v módu VFO.

Na obrázku stanice jsou popsány ovládací prvky:

wouxun_kg-uvd1p--early-.jpgNahoře zleva – anténa, Otočný N-kodér, nastavení hlasitosti s vypínačem, dále jsou zde LED červená(TX)/zelená(RX) pro pásmo A a pásmo B a supersvítivá osvětlovací LED.Na levé straně je nahoře tlačítko PTT, Pod ním tlačítko P1, které lze v menu nastavit na 3 funkce – skenování/osvětlení, SOS kanál, FM rádio. Implicitně je nastaven režim FM rádio.Pod ním je tlačítko P2, které krátkým stiskem zapne osvětlovací LED (Pozor, při otevřeném skvelči tato funkce nepracuje !!), dlouhým stiskem se provádí funkce monitor.Na pravé straně je krytka na konektory MIC/Repro popř. propojení s PC. Krytka je otočná kolem terčíku na spodní straně krytky.
Rychlé hledání funkce nebo parametru se provádí pomocí kláves pod displejem označených šipkou nahoru / dolů – je to ekvivalent otáčení voličem.

Přepínání jedno pásma / dvě pásma se provádí zelenou klávesou TDR

Rychlý restart TRXu se provádí postupným stiskem kláves Menu + A/B - zobrazí se text „STEP“.Po potvrzení klávesou Menu následuje restart TRXu.Přepínač A/B   slouží k volbě hlavní frekvence. Hlavní frekvence je na   displeji   označena   šipkouz boku. Hlavní frekvence slouží k vysílání i příjmu, vedlejší jen k příjmu. Pokud je aktivován příjem na vedlejší frekvenci, je na displeji zobrazen symbol „S“.Klávesa SCAN – krátký stisk aktivuje reverzní kmitočet (u převaděče), dlouhý stisk cca 2 sec aktivuje skenování.Vysílání kmitočtu burst 1 750 Hz pro otevření některých převaděčů – Po stisku PTT stiskněte současně s PTT boční klávesu PT1. Po dobu stisku obou kláves je vysílán burst tón 1 750 Hz.

 Funkce zamknutí MENU:

 Aby bylo možno znepřístupnit vstup do menu, je možno nastavit heslo. To se provádí pomocí programovacího softwaru (nelze z klávesnice) takto:

1.nastaví se heslo pro přechod mezi kanálovým a VFO módem
2.nastaví se kanálový mód jako pracovní
3.vypne se menu v kanálovém módu
4.pokud pak chcete pracovat s menu, zadáte heslo, které jste nastavilia pak se přepnete do módu VFO

1145323_1_wouxun-kg-uvd1p-dual-band-ket-savos-radio.jpgObecný postup vstupu do menu a nastavení různých hodnot stanice:

POZOR – před nastavováním menu musí být stanice v klidovém stavu (na žádném pásmu se nic nepřijímá – skvelč je uzavřen) a rovněž  je nutné podle funkce kterou budete nastavovat mít stanici v režimu buď VFO nebo v paměťovém režimu (kanály). Většina funkcí se nastavuje v režimu VFO. V kanálovém režimu část funkcí nepracuje, jak je uvedeno dále.

1. stiskem klávesy MENU  v klidovém stavu stanice se dostanete do nastavovacího menu, na displeji svítí popis a číslo posledně použité funkce.

 2. otáčením voliče nebo pomocí šipek pod displejem zvolíte tu funkci, kterou chcete nastavovat Pokud si pamatujete číslo funkce, kterou chcete nastavovat, můžete také místo otáčení voliče po stisku klávesy MENU zadat číslo funkce  přímo pomocí číslicových kláves.

3. opět stisknete MENU a vnoříte se do podmenu, kde se nastavují parametry dané funkce – např. u funkce č. 1 „STEP“ můžete po druhém stisku klávesy MENU otáčením volit jednotlivé kroky syntezátoru a ty se zobrazují na displeji.

4. když máte v podmenu správně nastaven parametr, potvrdíte svou volbu opět klávesou MENU – vrátíte se na vyšší úroveň v menu

5. nyní můžete buď pokračovat v nastavování jiné funkce volbou jiného čísla funkce otáčením voliče, šipkami nebo číslicovými klávesami nebo pomocí klávesy EXIT z nastavovacího menu vyskočit a vrátit se do provozního režimu stanice.

Tento postup je u všech nastavení stejný a proto jej nebudu u popisu všech položek znovu opakovat.

Stanice umožňuje zadáním hesla funkce menu uzamknout a ty se stanou nedostupnými bez zadání zvoleného hesla. To se dá nastavit jen z programovacího softwaru, ne z klávesnice. Vřele doporučuji toto nepoužívat – jakmile heslo zapomenete, spletete se při jeho zadání  atd., nastanou problémy.  Zatím jsem ani nevyzkoušel, jestli by pomohl tvrdý reset stanice – i kdyby ano,v každém případě resetem přijdete o všechna svá nastavení, paměťové kanály atd.

Stanice má dva provozní módy – kmitočtový (VFO ) a paměťový (kanály).

V kmitočtovém módu je možno nezávisle na každém pásmu A i B nastavovat:

kmitočtový krok,        výstupní výkon
nastavení skvelče,   šíře pásma
CTCSS,DCS,            směr odskoku
velikost odskoku,     přepnout se do kanálového  módu

V kanálovém módu nepracují následující funkce:

změna výstupního výkonu    CTCSS
DCS                                         šíře pásma
krok syntezátoru                    směr odskoku
velikost odskoku
Tyto hodnoty jsou pevně dány při programování příslušného kanálu.

Popis jednotlivých položek menu – postup při jejich nastavování, popř. změnách jsem uvedl výše.

MENU č. 1 – „STEP“ -  (kmitočtový krok):

a) v klidovém stavu stiskněte klávesy MENU a pak číslici 1. Na displeji se zobrazí STEP.
b) dalším stiskem klávesy MENU se zobrazí dosavadní hodnota kroku.
c) šipkami nahoru nebo dolů nastavíte žádanou hodnotu kroku
d) stiskem MENU nastavenou hodnotu potvrdíte
e) stiskem EXIT se vrátíte do základního stavu
Je možno nastavit krok 5,0   6,25   10,00   12,50   25,00   50,00 a 100,00 kHz

MENU č. 2 – „SQL  LE“ – úroveň skvelče:

a) v klidovém stavu stiskěte MENU a klávesu číslo 2 na displeji se zobrazí SQL-LE.
b) další postup je jako u všech položek stejný – další stisk MENU umožní měnit nastavenou hodnotu, ta se potvrdí opět klávesou MENU a stiskem klávesy EXIT se vrátíte do výchozího stavu.
Hodnota „0“ vypíná skvelč (otevírá stanici trvale), čím je vyšší číslo, tím musí být signál silnější k otevření skvelče. Je možno nastavit hodnotu 0 – 9.

MENU č. 3 – „SAVE“ – režim šetření baterie:

a)  po provedené volbě se zobrazí SAVE. Je možno nastavit OFF nebo ON.
Pokud je zapnut mód SAVE pak se přijímač bez signálu zapíná vždy jen na krátký okamžik. Trvale se zapne jen když zjistí signál na vstupu

MENU č. 4 – „TXP“ –  výkon vysílače:

 a) po provedené volbě se zobrazí TXP . Je možno nastavit HIGH nebo LOW.

Výkon HIGH je cca 5W / 4W na UHF, výkon LOW je cca 1W na obou pásmech.Je možno dočasně změnit nastavený výkon tak, že během stisku PTT (stanice vysílá) se stiskne klávesa TDR. Opakovaným stiskem klávesy TDR se výkon vrátí na původní hodnotu. Pokud klávesu TDR již víckrát nestisknete, zůstane změna výkonu zachována a to až do vypnutí stanice. Po vypnutí a zapnutí stanice se obnoví původní stav.

MENU č. 5  –  „ROGER“:

 Postup je stejný, je možno nastavit hodnoty:
– OFF – vypnuto
– BOT – tón na začátku vysílání
– EOT – tón na konci vysílání
– BOTH – tón na začátku i na konci vysílání

MENU č. 6 –„TOT“ – nastavení max. doby vysílání:

Zabraňuje  nechtěnému příliš dlouhému vysílání. Pokud je překročena při vysílání nastavená doba,TRX přestane vysílat a ozve se varovný tón. Je možno nastavit 40 úrovní každá po cca 15 sec. Rozpětí je tedy 15 až 600 sec.

MENU č. 7 – „VOX“ – nastavení VOXu:

Úroveň VOXu je možno nastavit mezi hodnoty OFF až 10. Při úrovni OFF je VOX vypnut, dále čím vyšší číslo, tím je nutno mluvit hlasitěji (VOX je méně citlivý). Při použití VOXu nastane vysílání s malým zpožděním po začátku hovoru (modulace).

MENU č. 8 – „WN“ – nastavení šíře pásma:

Je možno nastavit WIDE (široké pásmo 25 kHz) nebo NARROW  (úzké pásmo 12,5 kHz).Touto volbou se nastaví jak šíře pásma přijímače ale má vliv i na kmitočtový zdvih modulace. Při širokém pásmu je zdvih modulace větší.

MENU č. 9 – „VOICE“ – nastavení hlasového hlášení:

Je možno nastavit hlášení na typy: OFF – vypnuto,  ENGLISH – anglicky,  CHINESE – čínsky
Pokud je volba zapnuta, pak každý stisk klávesy vyvolá oznámení stisku příslušným jazykem.

 MENU č. 10 – „TOA“ – nastavení alarmu při překročení času vysílání:

 Nastaví předstih varovného hlášení před ukončením vysílání v rozsahu 1 – 10 sec. Při dosažení nastaveného času začne LED TX blikat a je vydáno varovné zvukové hlášení

 MENU č. 11 – „BEEP“ – povrzení stisku klávesy:

Je možno nastavit buď ON nebo OFF. Pokud je funkce zapnuta (ON) , pak každý stisk klávesy vyvolá pípnutí. Zvuk se liší podle toho,  jestli jde o správné zadání, popř. jestli jde o chybu. Poznámka: Pokud je nastaveno hlasové hlášení (MENU č. 9), má hlasové hlášení přednost a BEEP se neuplatní.

MENU č. 12 – „PONMSG“ – nastavení úvodního zobrazení při zapnutí stanice:

Je možno nastavit:       OFF: při zapnutí se zobrazí prázdný displej
                                         BATT-V: při zapnutí se zobrazí napětí baterie
                                         MSG:  při zapnutí se zobrazí nápis WELCOME

MENU č. 13 – „BCL“  –  uzamknutí obsazeného kanálu:

Je možno nastavit ON nebo OFF . Pokud je funkce zapnuta (ON), pak nelze vysílat, pokud je nastavený kanál obsazen (je na něm signál, který otevřel skvelč).

MENU č. 14 – „AUTOLK“ – nastavení automatického zámku klávesnice:

Je možno nastavit ON nebo OFF. Pokud je funkce zapnuta (ON), pak se klávesnice automaticky zamkne, pokud není stisknuta během 15 sec žádná klávesa. Pro odemknutí klávesnice stiskněte klávesu „# s klíčem“ vpravo dole na dobu 2 sec.

Poznámka: Pokud je funkce automatického zámku klávesnice vypnuta, je možno klávesnici uzamknout ručně rovněž pomocí stisku  klávesy  „# s klíčem“ na dobu 2 sec a opětovným stiskem této klávesy na dobu 2 sec zase odemknout.

MENU č. 15 – „R-CTC“ – nastavení příjmu CTCSS:

Nastavujte v módu VFO
Nastavení  CTCSS/DCS umožňuje ignorovat nechtěné signály stanic, pracujících na stejném kmitočtu .Je možno pracovat pouze se stanicemi, používajícími stejné nastavení CTCSS/DCS.

Při volbě této položky menu se zobrazí „R-CTC“. Je možno nastavit jednu z 50 frekvencí CTCSS mezi 67,0 Hz až 254,1 Hz,  nebo volbu OFF.

MENU č. 16 – „T-CTC“ – nastavení vysílání CTCSS:

Nastavení  CTCSS/DCS umožňuje ignorovat nechtěné signály stanic, pracujících na stejném kmitočtu. Je možno pracovat pouze se stanicemi, používajícími stejné nastavení CTCSS/DCS.
Při volbě této položky menu se zobrazí „T-CTC“. Je možno nastavit jednu z 50 frekvencí CTCSS mezi 67,0 Hz až 254,1 Hz,  nebo volbu OFF.

MENU č. 17 – „R-DCS“ – nastavení příjmu DCS:

Nastavujte v módu VFOPři volbě této položky menu se zobrazí „R-DCS“. Je možno nastavit kódy mezi  DO23N až D754N - negativní kódy nebo kódy mezi  DO23I až D754I – pozitivní kódy nebo volbu OFF. TRX umožňuje použít jednu z 105 skupin DCS - viz tabulku v anglickém návodu.

MENU č. 18 – „T-DCS“ – nastavení vysílání DCS:

Při volbě této položky menu se zobrazí „T-DCS“. Je možno nastavit kódy mezi  DO23N až D754N - negativní kódy nebo kódy mezi  DO23I až D754I – pozitivní kódy nebo volbu OFF. TRX umožňuje použít jednu z 105 skupin DCS - viz tabulku v anglickém návodu.

MENU č. 19 – „SC-REV“ – nastavení druhu skenování:

Trx má umožňuje 3 druhy skenování:

SCAN       – skenování
LAMP        – osvětlení
SOS-CH  – funkce SOS
RADIO      – příjem FM rozhlasu
OFF          – tlačítko je vypnuto

Pokud je nastavena funkce SCAN spustí se stiskem tlačítka skenování. Druh je určen pomocí funkce MENU č. 19.Při nastavení funkce LAMP stisk tlačítka ovládá osvětleníPři nastavení funkce SOS TRX vysílá „wu...wu“ na nastaveném kanálu v pásmu A nebo B, zatímco TRX vydává zvuk „wu...wu“ a LED bliká. Signál  je vysílán každých 5 min po dobu 10 sec. Stisk jakékoliv klávesy funkci přeruší.Při nastavení funkce RADIO je možno po stisku tohoto tlačítka přijímat FM rozhlas. V tomto módu se po stisku tlačítka P1 zobrazí na displeji „87.000“, zelená LED bliká a TRX automaticky vyhledává  FR stanice. Pokud je nalezen signál, vyhledávání se zastaví a je možno poslouchat FM rozhlas. PO stisku klávesy „*SCAN“ vyhledávání pokračuje. Pokud chcete uložit nalezenou stanici do paměti, stiskněte klávesu „MENU“. Na displeji se zobrazí „SAVE?“. Následným stiskem číslicové klávesy 1 až 9 uložíte nalezenou stanici do paměti číslo 1 až 9. TRX má dvě skupiny po 9 pamětech pro uložení FM rozhlasových stanic. Pokud chcete uložit nalezenou stanici do druhé skupiny, stiskněte před číslicovou klávesou klávesu „klíč #“. tím se přepnete do druhé skupiny a na displeji se zobrazí nápis „TEAM2“ . Opakovaný stisk klávesy „klíč #“ opět přepne do skupiny „TEAM1“. Opakovaným stiskem tlačítka P1 opustíte mód příjmu FM rozhlasových stanic.

Poznámka: Pokud přijímáte FM rozhlas, je stále aktivní příjem na původním (amatérském) kanále. Pokud se na něm objeví signál, má tento signál prioritu, TRX se přepne na tento signál a je možno např. uskutečnit spojení. Po ukončení příjmu z amatérského pásma se TRX automaticky po uplynutí 5 sec přepne opět na příjem FM rozhlasu. Během příjmu FM rozhlasu je možno klávesou EXIT zjistit stav na původním amatérském kanálu.

MENU č. 21 –  „CH-MDF“ - pracovní mód:

TRX má dva módy práce:
    1. Kmitočtový (FREQ, VFO)
    2. Kanálový (paměťový)           
         V kanálovém módu jsou možná 3 nastavení zobrazení na displeji:
         – Kanál (CH)
         – Kmitočet +  číslo kanálu (CH FREQ)
         – Název kanálu (NAME)

Poznámka: pomocí programovacího softwaru je možno nastavit heslo pro přechod mezi kanálovým a VFO módem.  Pak je možno přecházet mezi VFO a kanálovým módem jen po zadání hesla. Jakékoliv heslo, odlišné od šesti nul „000000“ je platné. Zadání šesti nul „000000“ heslo vypíná.Mezi jednotlivými druhy zobrazení kanálového módu je možno procházet bez hesla.

Poznámka 2:  mezi módy je možno procházet až tehdy, pokud je uložen v paměti alespoň jeden paměťový kanál.

MENU č. 22 –  „ABR“ - nastavení automatického osvětlení displeje:

Je možno nastavit „ON“ nebo „OFF“. Pokud je nastaveno „ON“ , displej se rozsvítí při stisku číslicové klávesy. Osvětlení se vypne při otevření skvelče nebo stisku klávesy PTT. Jak v kanálovém tak ve VFO módu je možné rychlé přepnutí této volby stiskem kláves „MENU“ a „TDR“

MENU č. 23 –  „OFF-SET“ nastavení kmitočtového ofsetu:

Ofset mezi RX a TX kmitočtem je možno nastavit od 0 do 69.950 MHz.Tato volba je funkční jen v módu VFO pro nastavení rozdílu mezi RX a TX kmitočtem  (SPLIT provoz).
Při nastavování této volby je možno nastavit ofset buď šipkami nahoru/dolů nebo přímo zadáním ofsetu číslicovou klávesnicí. Směr ofsetu (+ nebo - ) se zadává pomocí volby MENU č. 24.

MENU č. 24 –  „SFT-D“ - nastavení směru ofsetu:

Pokud má být TX kmitočet vyšší než RX kmitočet, jde o kladný ofset (+) a naopak. Zde je možno nastavit +, -,  nebo „OFF“ ( Ofset je vypnut)

MENU č. 25 –  „SECOND“ - nastavení stopek:

Stopky je možno zapnout nebo vypnout („ON“, „OFF“): Pokud jsou stopky zapnuty, vyvolá stisk klávesy „klíč#“ start stopek, stisk jakékoliv jiné klávesy stopky zastaví. Opětovný stisk klávesy „Klíč#“ stopky opět aktivuje.

MENU č. 26 –  „CHNAME“ - nastavení názvu kanálu:

Nastavuje se v kanálovém  módu.
Název kanálu může obsahovat číslice nebo písmena a může být až 6 znaků dlouhý. Nelze použít žádné jiné znaky – např *,-, +, ?, atd. Název kanálu je možno nejlépe nastavit programovacím softwarem nebo přímo z klávesnice. Z klávesnice se znak zadává pomocí opakovaného stisku klávesy šipka nahoru a pomocí klávesy šipka dolů se mění pozice v názvu. Nejprve musí být TRX nastaven na kanál, jehož název se má nastavit. Potom se zvolí tato volba menu a na displeji se zobrazí 6x pomlčka ( „------“). Pak se volí jednotlivé znaky klávesou šipka nahoru a po nastavení požadovaného znaku se klávesou šipka dolů posunete na další pozici atd.

MENU č. 27 – „MEM-CH“ - nastavení  a uložení paměťového kanálu
                                                 (v originále Co-Channel a Dis-Channel)

1. Stanice je v módu VFO a je v klidovém stavu (uzavřený skvelč). Je nastaven kmitočet, který se má ukládat, rovněž je předem nastaven  tón CTCSS/DCS.
2. Vstoupíte do menu stiskem klávesy MENU a zvolíte menu č. 27
3. Dalším stiskem klávesy MENU vstoupíte do podmenu a zvolíte číslokanálu, který chcete programovat. To je zobrazeno na displeji.
4. Stiskem klávesy MENU volbu potvrdíte, a ozve se hlášení, že nastavení bylo uloženo do příslušného paměťového kanálu (byl nastaven tzv. Co-Channel – přijímací kmitočet)
5. Pokud má být jiný vysílací kmitočet (odskok pro převaděče) , opakujte kroky 1 až 4 se stejným zvolených číslem kanálu ale jiným nastaveným kmitočtem. Jiné hlášení potvrdí , že nastavení bylo uloženo (byl nastaven tzv. Dis-Channel – vysílací kmitočet).

 Dále je v anglickém návodu příklad stisků kláves pro nastavení paměťového kanálu.

Poznámky : Případný tón CTCSS nebo DCS musí být nastaven před programováním kanálu. Pak se uloží spolu s kmitočtem. Do již naprogramovaného kanálu je možno ukládat pouze vysílací kmitočet. Pokud chcete do již naprogramovaného kanálu programovat oba jiné kmitočty (RX a TX), musíte kanál nejprve vymazat  Pohodlnější práce je s programovacím softwarem, kde nastavujete kanály v přehledné tabulce. Např. nastavení prioritního kanálu pro skenování není z klávesnice možné a musí se nastavit pomocí softwaru.

MENU č. 28 – „DEL-CH“ - vymazání paměťového kanálu:

Zvolte v menu volbu č. 28, v podmenu nastavte číslo kanálu pro vymazání a potvrďte stiskem klávesy MENU. Vybraný kanál je vymazán a je možno jej popř. programovat znovu

MENU č. 29 – „RESET“ - nastavení resetu stanice:

Jsou možné dvě volby – „VFO“ a „ALL“. Pokud vyberete „VFO“ jsou po resetu nastaveny na výchozí  hodnoty všechna funkční nastavení.Při výběru „ALL“ jsou resetována všechna nastavení TRXu.Po potvrzení příslušné volby se TRX „zeptá“ „SOURE?“ a pokud potvrdíte opakovaně stiskem klávesy MENU, zobrazí se hlášení „WAIT“, stanice se resetuje, sama vypne a nastartuje znovu.

V případě volby „ALL“ je možno pomocí programovacího softwaru nastavit heslo, bez nějž nelze reset typu „ALL“ provést. Zadání šesti nul v řadě znamená, že heslo je vypnuto, jakákoliv jiná hodnota  znamená platné heslo.

MENU č. 30 – „SCN CD“ -  skenování kmitočtů  CTCSS/DCS:

Tato funkce umožňuje zjistit, s jakým subtónem CTCSS/DCS je přijímaný signál vysílán.Pro použití této funkce musí být přítomen přijímaný signál (skvelč je otevřen).Po volbě této položky menu se zobrazí  SCN CD a submenu podle volby zobrazí buď CTCSS nebo DCS. Po potvrzení volby klávesou MENU započne skenování subtónových kmitočtů.

Poznámky:
funkce je nefunkční v kanálovém módu     
pro spuštění f
unkce musí být přítomen přijímaný signál     
šipky nahoru/dolů mění směr skenování      
při zjištění subtónu se kmitočet subtónu zobrazí na displeji, je možno      
tento kmitočet  pomocí klávesy MENU dočasně uložit.       
Pokud má být uložení trvalé, je nutno zvolit  menu  č. 15/16       
pro CTCSS nebo 17/18 pro DCS.      
Skenování je možno spustit pouze tehdy, je-li přijímán signál       
na aktivním pásmu (označeno šipkou z boku)

Poznámka: Pokud po stisku klávesy MENU po dobu cca 3 sec nic nezvolíte, TRX se automaticky vrátí do provozního stavu (vyskočí z menu). 

Vysílání signálu DTMF
Při stisknutém  tlačítku PTT (stanice vysílá) tiskněte postupně číslicové klávesy, nebo klávesy označené symboly A, B, C, D. TRX vysílá příslušný kód a je je slyšet i z reproduktoru stanice.

Práce s ANI ID kódem

Jedná se o DCS kód, který identifikuje volající stanici. Může být až 6 znaků dlouhý a může obsahovat číslice 0 až 9 a znaky A,B,C, D. Nastavení ANI kódu, způsobu jeho vysílání, příposlechu, zpoždění atd. se dá provést pouze s programovacím softwarem. Nelze jej provádět z klávesnice.

Nastavení prioritního kanálu pro skenování

Nastavený prioritní kanál je při skenování periodicky testován Např. pokud je nastavena priorita kanálu č. 13, pak probíhá skenování takto :1 – 13 – 2 - 13 – 3 - 13 – 4 – 13 – atd. Nastavení priority kanálu nelze provést z klávesnice – je nutno použít programovací software.

Hlasové hlášení nízkého napětí baterie

Pokud má akumulátor nízké napětí, ozve se hlášení „Low battery pack“ a LED bliká každých 5 sec a ozývají se zvukové signály („clicks“).

Hlášení překročení času vysílání

Pokud TRX vysílá přes nastavený čas, ozve se varovný zvukový  signál a ukončí se vysílání. Pro opětovné vysílání je nutno znovu stlačit tlačítko PTT.

Přeskočení kanálu při skenování

Kanály jsou skenovány pouze ty u kterých je skenování nastaveno. Přeskočení kanálu při skenování lze nastavit pouze programovacím softwarem.

Přepsání nastavení kabelem z jedné stanice do druhé (Wire Clone)

Je možno provést s pomocí speciálního klonovacího kabelu, který je v doplňkovém příslušenství stanice. Stanice se propojí kabelem, zapnou a na zdrojové stanici se stiskne tlačítko MONI. Během přenosu dat blikají LED a po úspěšném ukončení přenosu LED zhasnou. Pokud dojde k chybě při přenosu, červená LED na zdrojové stanici svítí trvale.

Práce s převaděčem

Lze pracovat jak v módu VFO, tak v kanálovém módu.

A. práce v módu VFO:

1. klávesou A/B vyberte pásmo A, nastavte TX kmitočet, popř. subtón
2. klávesou A/B vyberte pásmo B, nastavte RX kmitočet, popř. Subtón
3. stiskněte postupně klávesy MENU a TDR – nastavení sady pro převaděč v módu VFO. Symbol TDR na displeji zmizí a zobrazí se symbol visacího zámku (nepopsaný symbol na displeji v popisu displeje v anglickém návodu)
4. Stiskněte ještě jednou klávesu A/B a nastavení je hotovo.

B. práce v kanálovém módu:

Nastavte příslušný kanál, kde jste naprogramovali vše potřebné – viz výše a můžete pracovat

Použití inteligentní nabíječky

1. zapojte šňůru do síťové zásuvky, LED blikne červeně jako symbol připravenosti nabíječky k práci
2. vložte akumulátor do nabíječky, LED se trvale rozsvítí červeně – probíhá nabíjení
3. po ukončení nabíjení (cca 6,5 hod) se LED rozsvítí zeleně

Poznámka: pokud vložíte úplně vybitou baterii do nabíječky, bude LED červeně blikat cca  10 až 20 minut jako symbol přerušovaného nabíjení z důvodu ochrany akumulátoru. Pak teprve začne svítit červená LED trvale a probíhá nepřerušované nabíjení. Nezapomeňte stanici vypnout před vložením do nabíječky !Podle údaje výrobce platí udávaná kapacita akumulátoru při provozu 5% TX, 5%RX a 90% klidový stav (uzavřený skvelč).

Rychlé volby pomocí kombinace kláves:

Postupně stiskněte

A/B + TDR = přepínání módu práce stanice 
MENU + A/B = rychlý restart stanice. Zobrazí se dotaz STEP a po potvrzení klávesou MENU      proběhne restart stanice  
TDR v klidovém stavu stanice přepíná mezi single band a dual band 
TDR při stisknutém PTT v kanálovém režimu přepíná dočasně výkon stanice na opačnou hodnotu, než je uložena v příslušném paměťovém kanálu:

Následující část originálního návodu popisuje chybové stavy a jejich řešení (Když stanice nevysílá zapněte ji a vložte řádně nabité baterie, některá volba zdánlivě nepracuje v kanálovém módu atd). Tuto část jsme nepřekládal protože při pečlivé práci podle návodu by tyto stavy neměly nastat.

Dále v anglickém návodu následují tabulky CTCSS a DCS kódů, technické parametry stanice a prohlášení výrobce o konformitě stanice.

Programovací software

Doporučuji programovat stanici pomocí kabelu a počítače. Je to mnohem přehlednější a rychlejší. Navíc máte možnost do souborů v počítači uložit několik konfigurací a ty pak během pár vteřin do Trxu nahrát – např. jen PMR kanály a „zamknout“ kanálový režim a máte z TRXu PMR stanici, nebo jen  sdílené kanály a můžete bez obav půjčit stanici někomu z rodiny kdo nemá koncesi např na dovolené. Dále můžete některé kanály vyloučit ze skenování  atd. Možností je mnoho. Navíc máte svá nastavení v počítači zálohovaná pro případné resety stanice. Rovněž můžete své nastavení z počítače vytiskout, abyste si nemuseli pamatovat co jste kam naprogramovali. Nesouhlasím s názorem „Je to složité a kvůli jednomu nastavení si nebudu pořizovat kabel“. Každý má dnes ve svém okolí někoho, kdo počítačům natolik rozumí, že mu s připojením pomůže a cena kabelu odpovídá lepšímu obědu pro dva v restauraci. Programovací kabel je na krabičce označen „Wouxun PCO-001 Programming Cable „

 Stručné zhodnocení stanice

 Stanici jsem porovnával s „vlajkovou lodí“ ruček fy Kenwood ručkou Kenwood TH-F7E. Veškerá hodnocení jsou subjektivní, bez přesného měření a mají sloužit k prvotní orientaci.
– vzhled: stanice Kenwood je o něco menší a má konzervativnější tvar. Jinak jde jen o to, co se komu více líbí.
– citlivost RX: při praktickém provozu jsou stanice úplně rovnocenné
–  výkon TX    d t t o
– kmitočtový rozsah TX – zde vítězí Wouxun, který je „otevřený“ a lze nastavit jak HAM pásma 2m a 70 cm, tak PMR kanály a rovněž sdílené kmitočty v pásmu 172 a 448  Mhz. Kenwood je „umí“ také ale až po interním hardwarovém zásahu, který je sice jednoduchý, ale je spojen s demontáží stanice a ztrátou záruky.
– paměti – zde vítězí Kenwood, který jich má více (400) a lze je sdružovat do bank po 50 kanálech, které lze samostatně skenovat. U Wouxuna lze nastavit, které paměti budou vynechány ze skenování jen pomocí programovacího software a to v celém rozsahu 128 kanálů.
– druhy skenování – opět vítězí Kenwood, který má více druhů skenování – např. pásmové skenování, skenování v rozsahu 1 Mhz atd.
– kvalita audia: je to subjektivní, ale řekl bych, že díky většímu reproduktoru je o něco lepší Wouxun. 
– modulace: jasným vítězem je Kenwood, který má opravdu „křišťálovou“ modulaci. Na tento parametr je u Wouxuna nejvíce nářků – modulace je sice plně použitelná, ale pro „fajnšmekry“ je tam málo výšek a je poněkud slabá. Na internetu jsou sice již návody ke zvýšení zdvihu ale záměrně je neuvádím, protože necitlivé nastavení by zřejmě vedlo k „prolézání“ modulace do sousedních kanálů. Tento problém se dá řešit externí hovorovou soupravou za cca 250,- Kč, která poskytuje dobrou modulaci (na hovorové spoupravě není žádné typové označení) a ještě lepší audio než sama stanice. V ceně cca 400,- Kč je také možno sehnat hovorovou soupravu Diamond UM700K (to „K“ znamená konektory pro Kenwood), která poskytuje opravdu výbornou modulaci (zlepší i modulaci Kenwooda). Navíc s touto soupravou pracuje i VOX.
– přijímač – jasným vítězem je Kenwood, jehož přijímač umožňuje příjem SV, KV a VKV a to až do kmitočtu 470 Mhz všemi módy (i LSB, USB, CW) jinak do kmitočru 1300 MHz a použít vestavěnou feritovou anténu, zatímco Wouxun umožňuje příjem pouze WFM rozhlasu  v pásmu 88- 108 Mhz.
– příslušenství – programovací kabel, hovorové soupravy je kompatibilní s ručkami Kenwood.
– Subtóny: Kenwood má 42 subtónů, WouXun 50.
– poměr cena/výkon: jasným vítězem je Wouxun, protože za cenu cca od 2300,- do 3000,- dostanete solidní dualband ručku s většinou běžných funkcí a ty další většina amatérů stejně příliš nevyužije. V tomto parametru nemá Wouxun v současné době na našem trhu konkurenci.

Závěrečné upozornění

 Tento stručný překlad poskytuji „tak jak je“ bez jakýchkoliv záruk. Neměl jsem z časových důvodů možnost ověřit, jestli všechny funkce pracují tak, jak jsou v manuálu popsány. Všechna nastavení, resety atd. své stanice provádíte na své vlastní nebezpečí. Nenesu žádné záruky ani odpovědnost za případné škody na stanicích, ztráty záruky, ztráty dat atd.

 Překlad poskytuji všem radioamatérům. Je možno jej volně šířit s podmínkou, že bude rozšiřován v původním stavu a zdarma. Uvítám případné připomínky, popř. nová zjištění od všech uživatelů stanic WouXun.

 Září 2009 – ok1wsl, email ok1wsl  @  nagano.cz