Jdi na obsah Jdi na menu
 


Priestory

Vzdušný priestor v oblasti Malých Karpát

 

Štartovačky: 1. Orešany , 2. Záruby, 3. Plavecký hrad, 4. Pecková, 5. Ostrý vrch, 6. Košariska

 

                       1. Orešany: TRA02, TRA03, TMA1 Bratislava, TMA2 Pieštany(TMA4 Bratislava)

                       2. Záruby: TRA02, TRA03, LZR 113B, TMA2 Pieštany(TMA4 Braislava)

                       3. Plavecký hrad: TRA02, TRA01, LZR113A, CTR Malacky(LZR 314)

                       4. Pecková: TRA02(TMA4 Bratislava)

                       5. Ostrý vrch: TMA4 Bratislava, TRA2

                       6. Košariská: TMA1 Pieštany, TMA2 Pieštany, TMA4 Bratislava

 

(poradie priestorov od najbližšieho po vzdialenejší) Vstup do tichto priestorov je podmieneny obojesmernym spojenim. Od minulého roka sa upustilo od pojmu AGL (above ground level) tj výška nad zemou, a prechádza sa na AMSL ( above mean sea level ) tj nadmorská výška-altitude udávaná vo feetoch( ft = 0, 304m ) Nastavenie výškomera na letiskový QNH.

Pod týmito priestormi sa prevažne nachádza priestor G, tj priestor v ktorom lietame (bez nutného spojenia) 

 

 

V blizkosti Malých Karpát sa nachadzajú aj tzv. Glide area, popis viz nižšie

 

 

 LZTRA -  Temporary reserved Area -prechodne rezervovaný vzd. priestor 

                  ENR 5.2.1.2.1 Prechodne rezervovaný vzdušný priestor (TRA) je vymedzený vzdušný priestor, normálne pod jurisdikciou jedného orgánu, na zvláštne účely prechodne rezervovaný, po vzájomnej dohode, pre iný orgán, cez ktorý môže iná prevádzka na základe povolenia ATC preletieť.

                 ENR 5.2.3 Vstup je povolený len so súhlasom stanovišťa MILITARY MALACKY APP. Súhlas musí byť získaný minimálne 3 minúty vopred. Veliteľ lietadla musí udržiavať obojsmerné spojenie na MALACKY APPROACH FREQ 120,750 MHz.

LZTRA 01 MTMA Malacky            5 000 ft AMSL / 2 000 ft AMSL

LZTRA 02 MTMA Malacky            5 000 ft AMSL / 3 500 ft AMSL

LZTRA 03 MTMA Malacky            FL 125 / 5 000 ft AMSL

 

 

 TMA - Terminal Control Area - Koncová riadená oblasť

  Definicia:

ENR 1.2.1.5.8  Prílety a prelety

Piloti lietadiel vstupujúcich do CTR/TMA musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie na príslušnej FREQ TWR, alebo APP, do priestoru zodpovednosti ktorého zamýšľajú vstúpiť, najmenej 3 minúty pred vstupom a odovzdať nasledujúce údaje o lete s vyžiadaním si letového povolenia na vstup:

 1. identifikácia lietadla,

 2. typ lietadla 1) ,

 3. prevádzkovateľ lietadla 1) ,

 4. letisko, alebo iné miesto odletu 1) ,

 5. letisko určenia, alebo iné miesto pristátia 1) ,

 6. aktuálna poloha a hladina,

 7. vstupný bod do CTR/TMA s vypočítaným časom,

 8. výstupný bod z CTR/TMA (pri prelete) 1) ,

 9. potvrdenie informácie ATIS a QNH 2) ,

požadovaná trať/priestor letu a charakter činnosti s predpokladaným trvaním (podľa vhodnosti) 1) 

 

   TMA 1 Bratislava       5 000 ft AMSL / 1 500 ft AMSL

   TMA 4 Bratislava         FL 125 / 5 000 ft AMSL

   TMA 1 Piešťany          5 000 ft AMSL / 2 500 ft AMSL

   TMA 2 Piešťany          5 000 ft AMSL / 3 500 ft AMSL

 

ENR 1.2.1.5.10 Neriadené letiská     

 

ATZ sa v Slovenskej republike zriaďuje na letiskách, na ktorých sa neposkytuje služba riadenia letovej prevádzky, alebo na ktorom sa neposkytuje AFIS, alebo mimo OPR HR stanovišťa ATC. Hranice ATZ sú vymedzené horizontálne kružnicou s polomerom 3 NM so stredom v ARP letiska a vertikálne od zeme do nadmorskej výšky 4 000 ft. Ak do takto vymedzeného priestoru zasahuje vzdušný priestor triedy C alebo D, alebo zakázaný (P), obmedzený (R), nebezpečný (D), prechodne vyčlenený priestor (TSA), alebo prechodne rezervovaný vzdušný priestor (TRA), sú hranice ATZ tvorené vonkajšími hranicami týchto priestorov v čase ich aktivácie.

 

sem patri aj letisko Boleraz (LZTR)

 

 

GLIDE AREA

5.5.3.2  Priestory určené pre lety klzákov sú:
 1. Priestory definovaných vodorovných a zvislých hraníc vo vzdušných priestoroch triedy C alebo D. Počas doby aktivácie sa trieda takéhoto vzdušného priestoru určeného pre lety klzákov mení na G. Od užívateľov vzdušného priestoru je požadované počúvať na stanovenej frekvencii.

 2. Tieto priestory sú využívané hlavne klzákmi (vrátane závesných klzákov a padákových klzákov) a ich vlečnými lietadlami.

Iné lety (vrátane výsadkov) môžu vstupovať do týchto priestorov s tým, že môžu očakávať zvýšenú prevádzku klzákov. Letovú informačnú službu a pohotovostnú službu poskytuje známej prevádzke príslušné stanovište ATS.

 

glide-boleraz-javorina.jpg                          V našom prípade sa jedna o 3 glide area: Boleraz 1 (5 000 ft AMSL / 3500 ft AMSL), Boleraz 2 (7 000 ft AMSL / 5 000 ft AMSL) a Javorina (8 000 ft AMSL / 5 000 ft AMSL)

 

 

 

 

 

 

 

 

rozlozenie priestorov na zapadnom Slovensku   (TRA 2 a TRA 3 su nasebe !) Tato mapka je zlozena z dostupnych materialov na webe LPS.

Síce táto mapka je troška horšia na orientáciu kde sa aký priestor nachádza tak prikladam odkaz http://goo.gl/0aJnGW kde je  zbalený .kml file kde sú všetky priestory pod FL90. Tento typ súboru otvorite v googleEarth, ak sa to niekomu buda zdať neprehladné (je to viacej vrstiev nakope) stači vypnút CTA vrstvu a hned to bude o čosi prehladnejšie.

 

 

NOTAM

Oznámenie rozširované prostredníctvom telekomuni- kácií, ktoré obsahuje informácie o zriadení, stave alebo zmene leteckého zariadenia, služby, postupov alebo nebezpečenstva, ktorých včasná znalosť je dôležitá pre pracovníkov zabezpečujúcich leteckú prevádzku. 

  

 

AUP

Správa ASM ( Spravovanie vzdušného priestoru )  štandardnom formáte so statusom správy NOTAM oznamujúca rozhodnutie pracoviska AMC ( Pracovisko spravovania vzdušného priestoru ) o prechodnom vyčlenení vzdušného priestoru pod jeho právomocou na určitý čas. 

 

Informácia o pridelených vzdušných priestoroch sa rozosiela správou Plán využitia vzdušného priestoru (AUP) deň pred plánovanou činnosťou (D-1). AUPsa publikuje najneskôr do 1400 UTC tak, aby pokryl časový úsek 24 hodín medzi 0600 UTC nasledujúceho dňa (D) a 0600 UTC ďalšieho dňa (D+1).

 

odkaz na AUP: http://www.vvzs.mil.sk/352/vyuzitie-vzdusneho-priestoru.php     

 

Priklad správy AUP:

 

MC                    : AMC-SLOVAK REPUBLIC-

VALIDITY               : 04/08/2014 06:00 - 05/08/2014 06:00 Platnosť správy

TIME OF TRANSMISION    : 03/08/2014 12:00

 

LZBBFIR

A) LIST OF AVAILABLE CATEGORY 2 CDRS :  N I L 

 

B) LIST OF CLOSED ATS ROUTES AND CATEGORY 1 CDRS : N I L  

 

C) LIST OF TSA/TRA AND AMC-MANAGABLE R AREAS:     Zoznam TSA/TRA spravovaných oblastí

 

 1.LZR113B  GND          FL115        06:00  13:00 LZMC  Spodna a vrchna hranica priestoru 

   AND      GND          FL115        05:00  06:00 LZMC  Doba aktivacie priestoru čas v UTC

 2.LZR225A  GND          1000FT AGL   16:00  06:00 LZSL

 3.LZR225B  1000FT AGL   8000FT MSL   16:00  06:00 LZSL  Priestor je pod spravou letiska (Sliac)

 4.TRA01    2000FT MSL   5000FT MSL   06:00  06:00 LZMC

 5.TRA02    3500FT MSL   5000FT MSL   06:00  06:00 LZMC  Aktivacia 24hodin 

 6.TRA03    5000FT MSL   FL125        06:00  06:00 LZMC  Priestor je pod spravou letiska (Malacky)

 7.TRA65    8000FT MSL   FL125        16:00  06:00 LZSL

 8.TSA06A   1000FT AGL   FL135        09:00  11:00 LZSL

   AND      1000FT AGL   FL135        14:30  16:30 LZSL

 9.TSA06B   1000FT AGL   FL245        07:00  13:30 LZSL

   AND      1000FT AGL   FL245        14:30  16:30 LZSL

 

 

D) LIST OF CHANGED AIRSPACE REDUCED (CAR) : N I L 

 

E) LIST OF REDUCED CO-ORDINATION AIRSPACE (RCA) : N I L

 

F) ADDITIONAL INFORMATION: 

  

  A1416/14 PARACHUTE JUMPS IN AREA AT AD LZTR             Zoskoky v priestore letiska Boleráz

           GND           1500FT AMSL    08:00   18:00

 

  A1331/14 WORLD AEROBATIC CHAMPIONSHIP IN AREA           

           CIRCLE RADIUS 3 NM WITH CENTRE POINT AT AD LZDB 3NM=cca 5.55km od stredu letiska Slavnica

           GND           5000FT AMSL    06:00   SS         Priestor v ktorom prebieha uvedena činnosť a čas SS= sunset = do západu slnka

  AND      GND           5000FT AMSL    05:00   06:00

  

  A1379/14 AEROBATIC CHAMPIONSHIP IN AREA:

           CIRCLE RADIUS 3 NM WITH CENTRE POINT AT AD LZTN

           GND           4000FT AMSL    06:00   SS  

 

  A1429/14 FATRA AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED   Glide area - aktivovaná, jej hranice a doba aktivacie

           8000FT MSL    FL095          10:00   SS

  

  A1430/14 CHOPOK AREA DEDICATED TO GLIDER FLIGHTS ACTIVATED

           8000FT MSL    FL095          10:00   SS

 

END.

Zopár z nas lieta s android zariadenim, ktoré umožňuje zobrazenie tichto priestorov ci uz pomocou app XCTrack alebo XCSoar alebo iné. Ak by niekto potreboval súbor s priestormi spustiteľný v tichto app može ma kontaktovat. Pripadne to sem prelinkujem.

Ak bude nejaka zmena doplnim co treba.

 

 

Pist4